Centrum Wspierania Rozwoju Sensitiva

Centrum Wspierania Rozwoju Sensitiva

adres: ul. Wróblewskiego 18

telefon: +48 608636970

e-mail: biuro@sensitiva.pl

www: http://sensitiva.pl/

rodzaj: Inne - kultura

Zespół terapeutyczny Sensitiva tworzą młodzi pedagodzy, psycholodzy oraz inni specjaliści, którzy z pasją wykonują swój zawód. Sięgają po nowoczesne metody terapeutyczne, pomagając dzieciom w prawidłowym rozwoju, dorastaniu oraz w osiąganiu nowych umiejętności.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Sensitiva posiada uprawniania do badania i opiniowania rozwoju i potrzeb dzieci w zakresie:

-Przyspieszenia lub odroczenia obowiązku szkolnego
-Objęcia programem Wczesnego Wspomagania Rozwoju
-Dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia, jego potrzeb edukacyjnych i rozwojowych
-Indywidualizowania przez nauczycieli pracy z uczniem
-Wpływu zaburzeń lub odchyleń rozwojowych na zachowanie ucznia
-Zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją z nauki drugiego języka obcego
-Opinie w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną
-Dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu kończącego szkołę podstawową i egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją, dysortografią, dysgrafią).

oraz świadczy usługi dla dzieci nie posiadających orzeczeń w zakresie diagnozy i terapii:

-Integracji Sensorycznej
-Logopedycznej
-Pedagogicznej
-Psychologicznej
-Psychiatrycznej

Przy Poradni funkcjonuje Zespół Opiniujący, którego zadaniem jest badanie i ocena rozwoju dziecka oraz definiowanie jego potrzeb rozwojowych tak, aby osiągnęło pełnię swoich możliwości. Proces diagnostyczny obejmuje badania pedagogiczne, psychologiczne i logopedyczne, w szczególnych przypadkach może być rozszerzone o konsultację psychiatryczną lub/i diagnozę przetwarzania sensorycznego (SI). Na podstawie zgromadzonych informacji oraz badań zespół wydaje opinię o potrzebach rozwojowych i edukacyjnych dziecka.

Działając na mocy Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r (tekst jednolity: Dz.U z 2004 nr 256 poz 2572 z późniejszymi zmianami) opinie wydawane przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną muszą być honorowane w placówkach oświatowych.

aktualizacja:

Centrum Wspierania Rozwoju Sensitiva
Zgłoszenia prosimy kierować na adres: redakcja@lodz-24.pl

Wydarzenia

  • Aktualnie brak wydarzeń.
archiwum

Opinie

comments powered by Disqus