Regulamin

DEFINICJE

Operator - DPIX, 93-035 Łódź, ul. Wólczańska 247.
Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z Portalu
Regulamin - niniejszy dokument
Portal - platforma informacyjna stworzona i udostępniona przez Operatora w sieci Internet, znajdująca się pod adresami http://lodz-24.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania z Portalu http://lodz-24.pl.
2. Korzystanie przez Użytkowników z portalu jest bezpłatne
3. Operatorem Portalu jest firma DPIX, 93-035 Łódź, ul. Wólczańska 247.
4. Prawa autorskie do wszelkich elementów graficznych oraz rozwiązań technicznych wykorzystanych w portalu przysługują Operatorowi, za wyjątkiem rozwiązań opartych o licencję GNU.

II. OGRANICZENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Zabronione jest przekazywanie do Portalu materiałów, komentarzy, wypowiedzi, wpisów, tekstów informacyjnych lub zamieszczanie opinii na forum zawierających treści nieprawdziwe, sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami.
2. Operator lub osoba przez niego upoważniona będzie bez obowiązku przedstawienia uzasadnienia usuwał z Portalu wszelkie zamieszczone przez Użytkownika treści sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich lub Operatora, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego czy dobrymi obyczajami.
3. W przypadku wykrycia treści opisanych w punktach II.1 i II.2 informację o ich występowaniu należy zgłaszać na adres e-mail redakcja@lodz-24.pl.
4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność zamieszczonych w Portalu treści - treści umieszczane na stronach Portalu dotyczące wszelkiego rodzaju wydarzeń przekazywane są Operatorowi przez Organizatorów danych wydarzeń, jak również pobierane są ze stron internetowych Organizatorów wydarzeń. Każde wydarzenie opatrzone jest linkiem do źródła, z którego informacja na temat konkretnego wydarzenia została pobrana.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Korzystając z Portalu Użytkownik potwierdza, że akceptuje regulamin oraz zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
2. Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez Operatora portalu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej Portalu.
3. Dane Użytkowników, jak również dane dotyczące wszelkich kontaktów i operacji, wykorzystywane są wyłącznie w obrębie Portalu dla potrzeb obsługi Użytkowników. Dostęp do tych danych mają jedynie uprawnieni pracownicy Operatora. Mają oni obowiązek zachowania tych informacji w tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do nich osobom trzecim.